KİMYA ZİRVESİ

20 Nisan 2017′de ikincisini düzenleyeceğimiz Kimya Zirvesi’nde sektörün değişik alanları, etkilendiği etmenler, ihtiyaç duyduğu alanlar, aldığı yatırımlar ve bu alanda yapılan girişimler ele alınacaktır. Aynı zamanda davet edilen firmaların standlarıyla ve çağrılan konuşmacılarla kokteyl zamanında öğrencilere staj imkanları için network ortamı sağlanacaktır. Çağrılan firma ve kişilerin deneyimlerini öğrencilere aktarması ve onları yönlendirmesi beklenmektedir. Etkinliğimizin yalnızca öğrencilerdense çalışanlara ve yöneticilere yönelik olması için kariyer sohbetlerinden çok sektörün her alandan ele alındığı bir zirve olmasını planlamaktayız.